Home

Ik huur al bij Smart Office


Een storing of serviceverzoek doorgeven

Een goede klantbeleving leidt tot klanttevredenheid. Het serviceteam helpt daarom huurders in het hele traject van melding tot oplossing. Zit het even tegen? Dan communiceren we dat ook.

 

24/7

Bereikbaar

Ik wil huren bij Smart Office


Informatie en tips over het huren van flexibele kantoorruimte

Ben je op zoek naar een nieuwe kantoorruimte en ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Ons lead team helpt je graag verder.

Ik huur al bij Smart Office


Een storing of serviceverzoek doorgeven

Een goede klantbeleving leidt tot klanttevredenheid. Het serviceteam helpt daarom huurders in het hele traject van melding tot oplossing. Zit het even tegen? Dan communiceren we dat ook.

 

24/7

Bereikbaar

Ik wil huren bij Smart Office


Informatie en tips over het huren van flexibele kantoorruimte

Ben je op zoek naar een nieuwe kantoorruimte en ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Ons lead team helpt je graag verder.

Oak_170110-05_jpg_en_Al_mijn_bestanden.jpg

Disclaimer Smart Office

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 juni 2021.

See English version below.

 

Download hier de PDF Disclaimer Smart Office in Nederlands

Download here the PDF Disclaimer Smart Office in English

 

Wanneer u zich op de website van Smart Office bevindt, is het prettig om te weten waar u aan toe bent. Nu proberen wij te allen tijde zoveel mogelijk zorg te dragen voor duidelijke communicatie via onze website. Toch kan het zijn dat u twijfel hebt over bepaalde zaken. Uiteraard kunt u dan contact met ons opnemen. Daarbij willen we u middels onderstaande disclaimer de nodige informatie verstrekken, met betrekking tot onze website-communicatie.

 

1.     Aanwezige informatie op de website

Vanuit Smart Office besteden wij in hoge mate aandacht aan deze website. Toch kan het voorkomen dat er onvolledige, of onjuiste informatie leesbaar is op onze website. Met betrekking tot dergelijke situaties aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van alle aanwezige informatie op de website. Dit geldt eveneens voor informatie die al dan niet door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

 

2.     Auteursrechtelijke bepalingen

Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van het Nederlandse Auteursrecht, behoort al de besproken content toe aan Smart Office. Het auteursrecht van Smart Office rust daarmee op de websitecontent. Zonder schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Smart Office, is het dan ook niet toegestaan om onze content te verveelvoudigen; of openbaar te maken. Indien u zonder toestemming content plaatst op eigen kanalen waar ons auteursrecht op rust, loopt u het risico door ons aansprakelijk gesteld te worden voor alle kosten die wij in dit kader maken en de schade die wij hierdoor oplopen.

 

3.     Prijsstellingen

Prijzen, weergegeven op onze website of medegedeeld door een van onze medewerkers, kunnen te allen tijde wijzigen. Aan verleende prijsindicaties, of op de website weergegeven prijsindicaties, kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel in geval van officiële offertes kunt u aanspraak maken op een bepaalde prijsstelling.

 

4.     Rechten

In algemene zin kunnen aan de aanwezige informatie op onze website geen rechten worden ontleend. Meer weten over juridisch beleid van Smart Office? Stuur dan een e-mail naar privacy@merin.nl.

 

Heeft u vragen over de bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

privacy@merin.nl

Hogehilweg 8 | 1101 CC | Amsterdam

Postbus 94186 I 1090 GD I Amsterdam

KvK Nr.  33186563

 

-----------------------------------------

 

Disclaimer Smart Office English

When you are on the Smart Office website, it is nice to know where you stand. We try to ensure clear communication via our website at all times. Nevertheless, you may have doubts about certain matters. You can of course contact us. In addition, we want to provide you with the necessary information regarding our website communication by means of the disclaimer below.

 

1.     Information available on the website

At Smart Office we pay a lot of attention to this website. Nevertheless, it is possible that incomplete or incorrect information is readable on our website. In respect of such situations, we do not accept any liability whatsoever arising, directly or indirectly, from your interpretations and use of any information contained on the website. This also applies to information that may or may not have been made available through this website by third parties.

 

2.     Copyright Notice

All available content (written and otherwise) can be regarded as copyright protected. Under Dutch Copyright, all discussed content belongs to Smart Office. The copyright of Smart Office thus rests on the website content. It is therefore not permitted to reproduce and/ or make our content public without written permission from a legally valid representative of Smart Office. If you post content on your own channels that are copyrighted by us without permission, you run the risk of being held liable by us for all costs we incur in this context and the damage we incur as a result.

 

3.     Pricing

Prices, displayed on our website or communicated by one of our employees, can change at any time. No rights can be derived from price indications given or price indications displayed on the website. Only in the case of official offers can you claim a specific pricing.

 

4.     Rights

In general, no rights can be derived from the information available on our website. Would you like to know more about Smart Office legal policy? Send an email to privacy@merin.nl.

 

Do you have questions about the aforementioned information? Please feel free to contact us using the details below.

 

privacy@merin.nl

Hogehilweg 8 | 1101 CC | Amsterdam

Mailbox 94186 I 1090 GD I Amsterdam

Chamber of Commerce no.  33186563